ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย กับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย กับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน : 3,900 บาท 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วม

 21 total views,  1 views today