ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน : 3,900 บาท 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วม

 27 total views,  1 views today