ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ สั่งจองพระรูปหล่อองค์ลอย และเหรียญพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ขอเชิญผู้สนใจ สั่งจองพระรูปหล่อองค์ลอย และเหรียญพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๑ ปี ผ่านทาง https://forms.gle/BN6fn3TF2gMGvvMK8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/rmutprabhistatue

 843 total views,  153 views today