ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน” ในวันที่27 กันยายน 2562   ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา
กำหนดการ

ภาคเช้า

๐7.๐๐ น. : ถวายภัตตาหารเช้า

๐7.45 น. : ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กันยายน (เวลาโดยประมาณ)

09.๐๐ น. : พิธีแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

10.00 น.  : สักการะพระพุทธมงคลประจำคณะ พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย

10.30 น.  : ทำบุญถวายสังฆทาน

ภาคค่ำ

16.๐๐ น.  :  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7

17.00 น.  :  กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

– พิธีเปิด

* รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

* ประธานกล่าวเปิด โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

– ชมวิดีทัศน์ ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ

– กิจกรรมแสดงความประทับใจ

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

3. ประธานชมรมบุคลากรเกษียณราชการ พระนครเหนือ

– การแสดงกตเวทิตาจิต ชุดที่ 1 – 2

19.00 น.  :  พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผุ้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก ความประทับใจอำลา พระนครเหนือ

20.00 น.  :  พิธีปิด

 21,550 total views,  1 views today