ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและส่งบทความฯ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://spucon.spu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0890544849, 0850752007

 366 total views,  1 views today