ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 15

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 หัวข้อ “อิ่มเอิบ” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ http://www.nanmee.com/download/HW&NF/15th/NF_15th.pdf
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา
กลุ่มที่ 2 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563
สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-648-8000 ติดต่อฝ่ายการตลาด

 194 total views,  1 views today