ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา

ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

**ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 028363000 ต่อ 4133**

Loading