ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) : Energy & Environment Series 1 : RE & Smart Grid

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) : Energy & Environment Series #1 : RE & Smart Grid
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
ผ่าน Zoom และ Facebook live ของ JGSEECEE
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนโดย scan QR code
หรือ click ที่ link : https://forms.gle/5DYGHCWZ56HrrWsf8

 

 220 total views,  1 views today