ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงวิชาการชุดยานยนต์ไฟฟ้า & ระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติแบบโรงงานอัจฉริยะ

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วม
“โครงการสัมนาเชิงวิชาการชุดยานยนต์ไฟฟ้า & ระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติแบบโรงงานอัจฉริยะ รองรับ Digital Smart University ในอนาคต”
👉👉👉ระหว่างวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567👈👈👈

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7
อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ พระนครเหนือ

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2567
‼️https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqDX0ZHfpfE6K5oKEOy7H5m3uVovYmng-kOOd9ap5NvCIMA/viewform‼️
และดูรายละเอียดได้ที่ qr-code

Loading