ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนกำหนดการวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอทำการเลื่อนกำหนดการวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวโคโรนา 2019 หรือโควิด -19  ถ้าสถานการณ์คลี่คล้ายลง ทางคณะฯจะทำการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 3,998 total views,  1 views today