ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”

 36,185 total views,  305 views today