ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีผศ.ดร.อภิชฎา ทองรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีแก่ผศ.ดร.อภิชฎา ทองรักษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

 3,567 total views,  16 views today