ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

 38,134 total views,  449 views today