ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ทองขาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ทองขาว อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2,375 total views,  1 views today