ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 3/2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 3/2566  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่

Loading