ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 4 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์ สาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งที่  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่นี่

Loading