ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์

 29 total views,  1 views today