ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2563 (นักวิชาการศึกษา 3 ตำแหน่ง)

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์

Loading