ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์”

Loading