กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจกับบุคลกรในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

รูปภาพทั้งหมด

Loading