ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python)

ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python)

รุ่น 5 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)

รุ่น 6 วันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 ( EEC Automation Park จังหวัดชลบุรี)

รุ่น 7 วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา)

รุ่น 8 วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2567 (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

เหมาะสำหรับ

– คณาจารย์

– นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

– พนักงานในสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม (Upskill) หรือต้องการ

เปลี่ยนสายงาน (Reskill) ด้าน AI

***ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท***

สนใจสมัครได้ที่ : https://kku.world/b6321

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kku.world/bezas

ติดต่อสอบถาม ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: คุณกิตติยา 090 593 0309 หรือ คุณณัฐวุฒิ์ 093 538 2435

: IENSKKU@gmail.com

Loading