ข่าวสาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ รูปแบบการจัดงานจะเป็นรูปแบบ Virtual Conference โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/

 246 total views,  1 views today