ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ 2/2563

  1. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์

Loading