ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

ณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2566  ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครได้ที่นี่

Loading