ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2566  ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครได้ที่นี่

Loading