ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่ 1  อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ที่นี่

Loading