ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่ 1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ที่นี่

Loading