ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2566  ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครได้ที่นี่

Loading