ข่าวสาร

ควอท. อเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและความวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและความวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความ Template และส่งผลงานได้ที่ https://thailandpod.org/training/2024/conf19/article.html
บทความประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ต้องส่งบทคัดย่อ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 หน้า รวมกัน 2 หน้า จำนวน 1 ไฟล์
ข้อมูลการติดต่อ
082-937-5337
02-039-5527
02-039-5528
(หมายเหตุ การส่งผลงานออนไลน์โปรดล็อคอินด้วยอีเมลก่อนกรอกข้อมูลค่ะ)
อาจเป็นกราฟิกรูป ข้อความ

Loading