ข่าวประชาสัมพันธ์

‼ขยายเวลา‼ นักศึกษาที่ถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/66

ขยายเวลา

นักศึกษาที่ถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/66

**ให้มาทำเรื่องคืนสภาพการเป็นนักศึกษา**

โดยมีค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจำนวน 500 บาทพร้อมชำระเงินทั้งหมด

เปลี่ยนจากภายในวันที่ 10 สิงหามคม 2566 มาเป็น ภายในวันที่ 1กันยายน 2566

มิฉะนั้น รายวิชาที่ลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ

นักศึกษาจะต้องทำเรื่องลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/66 ด้วย

Loading