ข่าวสาร

งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทยและการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center: KEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เรื่องการจัด “งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลี ประจำปี 2567 (Study in Korea Education Fair 2024)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม HYATT Regency Bangkok Sukhumvit, Ballroom 5F

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยบูธให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลีกว่า ๓๐ แห่ง การแสดงสุดพิเศษ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน ด้านวัฒนธรรม

หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมงานฯ ขอได้โปรดศึกษารายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/b4c12afd

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

Loading