ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference,2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 Theme : New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization งานประชุมวิชาการเต็มรูปแบบ ท่านจะได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งกิจกรรมนำเสนอผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร วันที่  17 – 18 สิงหาคม 2566

Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่เพจนี้ และ NIDA Thailand
และ Website: https://conference.nida.ac.th/

undefined

Loading