ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📢 ประกาศ!! เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะติดต่อ #ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุได้เลยค่ะ

 2,894 total views,  90 views today