ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะติดต่อ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ได้เลยค่ะ

 4,184 total views,  1 views today