กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ซ้อมรับปริญญา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยในช่วงเช้ามหาบัณฑิตและบัณฑิตถ่ายภาพหมู่รวมกับผู้บริหารและคณาจารย์ และฟังบรรยายพร้อมชมขั้นตอนการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงบ่ายมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กับอาจารย์กำกับแถวตามห้องซ้อม และเคลื่อนขบวนแถวขึ้นฝึกซ้อมบนเวทีที่ประทับการเดินตามจุด ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ภาพเพิ่มเติม

 8,406 total views,  4 views today