ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์

 175 total views,  1 views today