ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับเยียวยาจากกระทรวง อว.

**ประกาศจากงานทะเบียน**
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับเยียวยาจากกระทรวง อว.
💥ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564💥
❌หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษายืนยันสิทธิ์ไม่รับส่วนลดของกระทรวง อว.❌
▶️ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว.ที่ระบบยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
👉🏻 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3DsgGIs
▶️ รายชื่อนักศึกษาที่ข้อมูลซํ้ากับสถาบันอื่นที่ยืนยันการใช้สิทธิ์ที่ระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบส่วนกลาง
👉🏻 ตรวตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3mLzMmS
👉🏻 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว.
👉🏻 ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ระบบบริการการศึกษา

 30,291 total views,  10 views today