ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่ทำการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566

📍 นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่ทำการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้นักศึกษามาลงทะเบียน 👉 ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤจิกายน 2566
📍 นักศึกษาที่ไม่มีรายวิชาลงในภาคการศึกษานี้ ให้มาทำเรื่องลาพัก หรือ รักษาสภาพ(แก้ไข) การเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
👉 ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 🔴 มิฉะนั้นจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

Loading