ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับ ปวช. ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

版权归千图网所有,盗图必究

📣 ประกาศจากงานทะเบียน

นักเรียนระดับ ปวช. ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา ที่เมนู “แจ้งสำเร็จการศึกษา” และพิมพ์แบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2564

📍 เอกสารที่ต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Counter Service เรียบร้อยแล้ว (พิมพ์แบบคำร้องจากระบบบริการการศึกษา)

2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป รูปฉากหลังต้องเป็นสีฟ้า เท่านั้น (นำใส่ซองพลาสติกขนาดเล็กให้เรียบร้อย)

– รูปนักเรียนหญิง
เป็นรูปเสื้อนักเรียน ติดเข็มและตุ้งติ๊งให้ครบถ้วน รวบผมเปิดหน้า

– รูปนักเรียนชาย
เป็นรูปเสื้อนักเรียน ไม่มีเสื้อยืดด้านใน ถ้ามีต้องเป็นเสื้อยืดสีขาวเท่านั้น ตัดผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย

👉 ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 (ยึดวันที่ส่งทางไปรษณีย์)

📍 ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสาร

งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

**นักเรียนโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากไปรษณีย์ เพื่อเช็คสถานะในการส่งเอกสารของตนเอง**

หมายเหตุ
1. หากนักเรียนเคยแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ต้องเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาอีกครั้ง และส่งเอกสารในข้อ 1-2 ให้งานทะเบียน ในทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. การชำระเงินค่าแจ้งสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งแรกที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
คุณสุธาสินี (พี่แก้ว) โทร. 096-647-3228
หรือ Line ID : VRKPP_63

 2,005 total views,  2 views today