ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน ระดับ ปวช. ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถรับใบประกาศนีบัตร

ประกาศจากงานทะเบียน
#นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถรับใบประกาศนีบัตรได้ที่ งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป.

 8,012 total views,  124 views today