ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดดำเนินการนำเสนอผลงานบทความวิชาการและวิจัย งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (Sustainable Industrial Innovation and Management Conference, SIIMC 2023) ผ่านรูปแบบช่องทางสื่อสารออนไลน์เผยแพร่วันที่ 29 กันยายน 2566 ภายใต้การดำเนินงาน ECO Innovation Forum 2023 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
สามารถรับชมการนำเสนอผลงานบทความวิชาการที่น่าสนใจ
สามารถคลิกชม

Loading