ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการข้อมูลหอพัก บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

บริการข้อมูลหอพัก บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงของหอพักแต่ละที่ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามไปยังหอพักหรืออพาท์เม้นท์ที่ต้องการทราบรายละเอียดได้
**หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งบริการให้แก่นักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการหาหอพัก

Loading