ข่าวสาร

ปขมท. เชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
9-10 กุมภาพันธ์ 2566
จัดโดย เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท รับจำนวน 150 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาจัตุรัสจามจุรี  เลขที่บัญชี 410-062789-5  ชื่อบัญชี น.ส.เสาวคนธ์  ต่วนเทศ /นายอภินันท์ อินทร์ไชยยา/นายวีระศักดิ์  จงเฟืองกาญจน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
thai/filedata/SMART LAB3 .jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

Loading