ข่าวสาร

ปขมท. เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ

  1. หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567  ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท

Downlond โครงการอบรมงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

2. หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 2,700 บาท

Downlond โครงการอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.council-uast.com/conference2/index.php

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม  087 1777866, 089 5556661 หรือ Email : council.staff123@gmail.com

Loading