กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวช. 3/2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 153 คน ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และได้รับเกียรติจาก คุณวีระ แสงฮวด เป็นวิทยากรบรรยาย การเตรียมความพร้อมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา ระหว่างการออกฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

« 1 of 4 »

 26,536 total views,  6 views today