ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

Loading