ข่าวสาร

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ “Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ “Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานในนามบุคคลได้คนละ 1 ผลงานต่อหัวข้อ โดยต้องมีผู้ส่งผลงานปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด
 • เจ้าหน้าที่ของ อพวช. สมาชิกสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้

ข้อกำหนดของคลิปวิดีโอและการนำเสนอ

 1. แบ่งการประกวดออกเป็น 2 หัวข้อ (ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงหัวข้อละ 1 ผลงาน เท่านั้น)
  • เหินเวหาท้าจินตนาการ
  • แม่นอย่างไรให้ได้ใจคนดู
 2. คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกต่อเนื่องที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD 720P (1,280×720)
 3. ไม่อนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงคลิปวิดีโอ เช่น การตัดต่อ การใช้เอฟเฟกต์พิเศษ และตัวกรอง
 4. ไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงในคลิปวิดีโอ
 5. ตัวเครื่องบินต้องทำจากกระดาษ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ ขนาดกระดาษ เทคนิคในการสร้าง รูปแบบและจำนวนลำของเครื่องบินกระดาษที่ใช้
 6. ใช้อุปกรณ์ประกอบในการนำเสนอได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้รีโมทควบคุมเครื่องบินกระดาษ
 7. ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม การแต่งกาย และจารีตประเพณี
 8. ผลงานของผู้สมัครถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันกับ อพวช. และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งสามารถนำผลงานไปเผยแพร่บนสื่อสาธารณะ และเพจเฟซบุ๊กของสมาคมเครื่องบินกระดาษพับให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมตัดสินผลงาน

กำหนดการ

 • ส่งผลงานเข้าประกวด 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564
 • สมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms
 • ร่วมโหวตผลงานผ่านทาง Facebook: www.facebook.com/thaipaperairplane วันที่ 20 กันยายน 2564 (8.00 น.) – 24 กันยายน 2564 (17.00 น.)
 • พิธีมอบรางวัล (ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2564) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รางวัลแต่ละหัวข้อการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ของรางวัล
 • ผลงานที่มีคะแนนรวมความนิยม 10 อันดับแรก จะได้รับเกียรติบัตร
 • รางวัลขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความ

 704 total views,  1 views today