ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

📢ประกาศการยืนยันสิทธิ์📢
ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง อว. ภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด หากต้องการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์นักศึกษาจะต้อง
ชำระเงินค่าลงทะเบียน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน google form
จากนั้นนักศึกษารอรับอีเมล์ตอบกลับเพื่อให้นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ถึงวันที 1 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📢📢📢ช่องทางส่งหลักฐานการชำระเงิน📢📢📢

qrgo.page.link/pQrVC

 

** หมายเหตุ : นักศึกษาต้องใช้งานอีเมล์ @RMUTP.AC.TH เท่านั้น
ในการเข้าระบบเพื่อส่งเอกสารการชำระเงิน

 12,220 total views,  154 views today