ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีนศท.ชั้นปีที่ 1

📣📣ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ📣📣

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
*เอกสารที่ต้องเตรียม*
กรณีนศท. สมัคร ชั้นปีที่ 1

*หมายเหตุ*
1.นักศึกษาที่มาติดต่อ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
2.กรุณามาตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
3.เกินกำหนดระยะเวลา ขออนุญาตไม่
รับเอกสาร

Loading