ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอเปิดรายวิชา(นอกแผนการเรียน)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ให้มาทำเรื่องเปิดรายวิชา

ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2567

Loading